Υπηρεσίες Βιοσημότητας

GMO free

 Ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών στην Ευρώπη δίνουν μεγάλη σημασία και να ξεχωρίζουν τρόφιμα που δεν περιέχουν GMO (Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς). Στην Αυστρία, η κατευθυντήρια γραμμή για τον καθορισμό όσο αφορά παρασκευή των τροφίμων που δεν περιέχουν ΓΤΟ και την σήμανση τους παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για την σήμανση τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως είναι χωρίς ΓΤΟ. 

UTZ certified

Το 2010, LACON είχε λάβει άδεια να διενεργεί πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο UTZ.

“UTZ Certified Good Inside” με τα κεντρικά γραφεία του στο Άμστερνταμ είχε αρχικά σχεδιαστεί για παραγωγή καφέ και τώρα έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει την παραγωγή τσαγιού και κακάο.

Sustainable Biomass

Για να προστατέψουμε το κλίμα και να μειώσουμε τις τωρινές εκπομπές CO2, η αειφόρος χρήση της βιομάζας για ενέργεια πρέπει να ενθαρρύνεται. Η 2009/28 / ΕΚ οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις αειφορίας για τη χρήση της βιομάζας για ενέργεια.

Pro Planet

Το REWE International σε συνεργασία με το Global2000 και Caritas έχουν αναπτύξει ένα πρόγραμμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιμέρους προϊόντων φρούτων και λαχανικών.

Όλες οι πτυχές σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής λαμβάνονται υπόψη.

Ο στόχος του Pro Planet είναι να ενθαρρύνει τη βιώσιμη κατανάλωση.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του GLOBALG.A.P