Βιολογική Πιστοποίηση

Τρόφιμα: Παραγωγή, Αποθήκευση, Marketing και Εισαγωγή

Οι καταναλωτές όταν αγοράζουν βιολογικά προϊόντα αναμένουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας τροφίμων. Για αυτό το λόγο, ότι συνδέετε με τα βιολογικά προϊόντα, έχει συμπεριληφθεί στη νομοθεσία που διέπει την διαδικασία ελέγχου. Ο καθένας που φέρνει ένα βιολογικό προϊόν στην αγορά υπόκειται στον έλεγχο που αφορά τα βιολογικά. Υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες εξαιρέσεις λιανέμπορων οι οποίοι πουλούν σε καταναλωτές.

Βιολογική Γεωργία

Η βιολογική γεωργία είναι η βάση για την παραγωγή υγιεινών και υψηλής ποιότητας βιολογικών προϊόντων.

Η νομοθετική αρχή έχει θεσπίσει όλους τους κανονισμούς για την παραγωγή, τη μεταποίηση και την σήμανση των βιολογικών προϊόντων στον Οργανικό κανονισμό, Commission Regulation (EC) No 834/2007 και τις συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές της παρούσας απόφασης, Commission Regulation (EC) No 889/2008.

Μελισσοκομία

Οι μέλισσες είναι πολύ σημαντικές για την οικολογική ισορροπία στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, καθώς γονιμοποιούν τα φυτά.

Η βιολογική μελισσοκομία απαιτεί τη διατήρηση των αποικιών μελισσών σύμφωνα με το είδος κατάλληλες συνθήκες, τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών μελισσών, η κατασκευή κατοικιών από φυσικές ουσίες με κηρήθρες μελιού χωρίς υπολείμματα και μεσαία τοιχώματα κεριού από τις μονάδες βιολογικής παραγωγής.

Υδατοκαλλιέργια

Η σταθερά αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για θαλασσινά έχει οδηγήσει σε μια ταχεία επέκταση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, διότι οι ποσότητες που μπορούν να αλιευθούν δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της αυξανόμενης ζήτησης.

Η Βιολογική παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας παρέχει καινοτόμες μεθόδους παραγωγής υδατοκαλλιέργειας με την ευκαιρία για τους καλλιεργητές να διακρίνουν τους εαυτούς τους από τους βιομηχανικούς παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας και να ενισχύσουν το εισόδημά τους