Συστήματα Ποιότητας

GLOBALG.A.P.

Κανένας άλλος κλάδος δεν έχει τόσο πολύ προσβληθεί από την παγκοσμιοποίηση, όπως αυτό της πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων. Το GLOBALG.A.P. είναι πλέον διαδεδομένος στην παγκόσμια αγορά ως το πρότυπο αναφοράς για την ορθή γεωργική πρακτική (G.A.P.). Τα κύρια θέματα που καλύπτει το GLOBALG.A.P. σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων και είναι βασισμένα στις απαιτήσεις του καταναλωτή.

IFS – International Featured Standards

Το πρότυπο ποιότητας τροφίμων IFS αρχικά παρείχε τη βιομηχανία τροφίμων με σαφή πρότυπο λιανικό εμπόριο. Τώρα αποτελείται από μια σειρά προτύπων που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας λιανικό εμπόριο τροφίμων.

ISO 9001

Το 2012, η LACON επεκτείνει το φάσμα των υπηρεσιών της για να συμπεριλάβει την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με το παγκόσμια αποδεκτό πρότυπο ISO 9001.

Περισσότερες από 1 εκατομμύριο πιστοποιημένες εταιρείες σε όλο τον κόσμο κάνουν χρήση του ISO 9001 ως μέσο για να κατευθύνουν την εταιρεία τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.